UREĐAJI ZA BAZENE

UREĐAJI ZA BAZENE 2018-01-08T10:52:03+00:00

UREĐAJI ZA BAZENE

▌ODVLAŽIVAČI

Prostorni

Calorex DH33/DH55
Calorex DH44/DH66
Calorex DH75/DH110
Condair DP
Microwell DRY300
Microwell DRY400
Microwell DRY500
Microwell DRY800
Microwell DRY1200

Kanalni

Calorex AA300/AA500
Condair DP
Microwell DRY500 DUCT
Microwell DRY800 DUCT
Microwell DRY1200 DUCT

 

▌KLIMA KOMORE

Calorex Variheat 3
Calorex Delta
Calorex HRD

▌TOPLINSKE PUMPE

Microwell Compact
Microwell Split
Microwell Premium
Calorex Com-Pac
Calorex Pro-Pac 8-22
Calorex Pro-Pac 30-140
Calorex Pro-Pac 16-140 heat cool
Calorex 34 heat cool